Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών

Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για τηλεφωνικά κέντρα Ericsson-LG, Yeastar, Grandstream & Samsung.

Επισκευές τηλεφωνικών κέντρων, συμβόλαια συντήρησης, απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη.

Δωρεάν μελέτη για συστήματα ασφαλείας και θυροτηλεοράσεις.

Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη για συστήματα ασφαλείας από πιστοποιημένους τεχνικούς.

Κέντρο λήψης σημάτων για μέγιστη ασφάλεια με συνεχόμενη παρακολούθηση 24/7.

Εγκατάσταση και πιστοποίηση καλωδιώσεων δικτύου & site survey για ασύρματο δίκτυο.

Ασφάλεια ΙΤ - Λύσεις firewall αλλά και πιστοποιήσεις της ασφάλειας των πληροφοριακών υποδομών (Firewalls, Linkl Load Balancers, Active Directory, Security Policy).  

Μελέτη και υλοποίηση δικτυακής υποδομής των επιχειρήσεων, εγκατάσταση και υποστήριξη Servers, Network Switches, VLans, VPNs.

Εγκατάσταση και επισκευή θυροτηλεφώνων - θυροτηλεοράσεων Artec Golmar & Bitron.


Αίτημα Τεχνικής Υποστήριξης